Mocht u GRATIS een melding willen ontvangen als wij studies op onze site plaatsen, dan kunt u zich via een klik op 'kontakt' opgeven:

Kontakt


Alle studies

U kunt de PDF-files op onze downloadpagina GRATIS downloaden. Klik daarvoor op de studie van uw keuze in het menu op deze pagina. Om een PDF-file te bekijken, heeft u wel het programma Adobe Reader nodig.

DownloadpaginaWeblog studies

Veel Bijbelstudies op onze website – www.eindtijdbode.nl – zijn ook beschikbaar via ons (WordPress) Blog eindtijdbode bijbelstudies. Voor een overzicht van wat beschikbaar is, klik op de button .

Weblog studies

't Boek Openbaring


De OPENBARING van Jezus Christus, gegeven aan Johannes

Gratis 3 studies over het Bijbelboek Openbaring, van 3 verschillende Bijbelleraren:


Deze studie van het Bijbelboek OPENBARING is een Bijbelstudie van Bijbelleraar CJH Theys (1903 – 1983). Het is een 'vers voor vers' UITLEG van het boek Openbaring, met als titel:


"Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL"

Het is niet zoals velen spreken en ook schrijven: "De Openbaring van Johannes", maar het is de Openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes. Johannes, de geliefde apostel, bevond zich destijds op het dorre en rotsige eiland Patmos, waarheen hij verbannen was vanwege het Woord Gods. Patmos ligt westelijk van de kust van Klein-Azië. Dit laatste Bijbelboek werd geschreven omstreeks 95 na Christus.

Alles wat in dit Boek wordt gevonden is één machtige OPENBARING, door God gegeven aan Zijn ZOON Jezus Christus.Meer Lezen over deze studie?


Deze studie is, in delen, ook op ons weblog vermeld: Zie inleiding of "alle 22 hoofdstukken"


Deze studie van het Bijbelboek OPENBARING is een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm (1915 - 2013) Het is een 'vers voor vers' UITLEG van het boek Openbaring, met als titel:


"Aantekeningen bij het Boek Openbaring: Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor DE LAATSTE DAGEN"

NOOT van de schrijver: Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE. In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende "CLOSE-UPS", hier en daar, te midden van een serie panoramische foto's. Deze "PROFETISCHE ILLUSTRATIES" grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen.


Meer Lezen over deze studie?


Deze studie is, in delen (nu t/m hoofdstuk 22), ook op ons weblog vermeld: KLIK HIER


Deze studie van het Bijbelboek OPENBARING is een Bijbelstudie van Bijbelleraar H. Siliakus, (1948 - 1995)

Het is een systematische verklaring (dus, in volgorde van de te verwachten gebeurtenissen) van het boek Openbaring, met als titel:


"Dingen die met haast geschieden moeten"

In tegenstelling met de meeste commentaren bij dit Bijbelboek geschiedt de behandeling niet volgens de "tekst voor tekst" methode, maar volgens een methode die de (profetische) samenhang van dit Bijbelboek bedoelt aan te tonen. Het is een "systematische" verklaring, een verklaring opgezet volgens een bepaald "systeem". Bij de behandeling is uitgegaan van een "kalender van de eindtijd", in de opstelling waarvan de vruchten zijn verwerkt van jarenlang onderzoek van de Bijbelse profetie, niet alleen verricht door mij, maar ook door anderen (van wie ik noem: br. CJH Theys).


Meer Lezen over deze studie?

KLIK HIER

Deze studie is, in delen, ook op ons weblog vermeld: DEEL 1 of BOEKBESPREKING