Een ANDER geluid

Een ANDER geluid: een inzicht dat anders is dan de meest gangbare visies.


Bijbelonderzoek door A. Klein.Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?
Als christenen eenmaal een visie op een bepaald onderwerp hebben, is het vaak heel moeilijk om ze van iets anders te overtuigen. Maar als je er van overtuigd bent dat een bepaalde visie – op grond van de Bijbel – niet klopt, dan moet je ook niet "voor de lieve vrede" maar zwijgen.
In deze studie hoop ik zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik – en met mij vele anderen – één en ander zien, al is het moeilijk om te bepalen wat voor een ander duidelijk is. Ik besef ook dat, al wordt het nog zo duidelijk mogelijk uiteengezet, het voor iemand die willens en wetens weigert het biddend te lezen en/of te bestuderen het nooit duidelijk zal worden. Toch wil ik een poging wagen, in de hoop dat de Here, zowel u, alsook mij, wijsheid zal geven door inzicht en leiding van Zijn Heilige Geest.
Deze studie is ook beschikbaar in smartphone formaat: KLIK HIER


Wie is de vrouw uit Openbaring 12?


Het 12de hoofdstuk van Openbaring wordt door Bijbelverklaarders ook wel genoemd "het centrale hoofdstuk" of "het sleutelhoofdstuk" van de Bijbel. Het "waarom" is duidelijk. Dit hoofdstuk openbaart de Bijbel-onderzoeker de voltrekking van het Goddelijk Plan van alle eeuwen. Gelovigen die de geestelijke betekenis niet verstaan of de geestelijke diepte verkeerd interpreteren, zullen nimmer komen tot de juiste onderscheiding van Gods wondervolle bemoeienissen in het met Gods Geest vervuld en tot volheid gekomen leven! Hier faalt alle "geschiedkundige oriëntatie", hier helpt geen "boeken-kennis", hier kan de Heilige Geest alleen spreken tot het ONbevooroordeeld hart en kan de openbaring van Gods Geest slechts geschonken worden aan het eerlijk, open, ontvankelijk en verwachtend gemoed!


U kunt deze en andere studies GRATIS downloaden:


(zie ook onze downloadpagina)